13 marca 2024

Zobacz co nasi spawacze mówią o WPS

WPS, czyli Welding Procedure Specification – Instrukcja Technologiczna Spawania, to dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące jak wykonać poprawnie złącze spawane.

Jest to kluczowy element w procesie spawania, ponieważ określa on konkretne parametry i warunki, które należy spełnić podczas wykonywania spoiny.

WPS jest opracowywany na podstawie zakwalifikowanej technologii spawania, w ramach której rejestruje się proces spawalniczy, następnie złącze poddaje szeregowi badań nieniszczących i niszczących. Na sam koniec proces zatwierdzony jest w jednostce certyfikującej, dzięki czemu otrzymaliśmy certyfikat kwalifikacyjny do spawania poszczególnymi metodami spawania w określonych zakresach.

Celem jest zapewnienie, że spawanie będzie wykonane zgodnie z określonymi standardami, co przekłada się na jakość, trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji, które są spawane.

Zobacz co nasi spawacze powiedzą o WPS – film z serii “okiem spawacza”.