13 marca 2024

Walidacja spawarek

Walidacja spawarek ma na celu zweryfikowanie urządzenia, czy działa ono zgodnie z założeniami, czy parametry mieszczą się w tolerancjach. 

W poniższym filmie wyjaśniamy Ci jakie są wymagania normy PN-EN IEC 60974-14 i PN-EN ISO 17662 względem walidacji spawarek. Poznasz różnice między walidacją a kalibracją spawarek, a także zobaczysz jak ten proces wyglądał u nas w firmie.

Z filmu dowiesz się:
✅ z której normy korzystać,
✅ czym się różni walidacja od kalibracji,
✅ jak często przeprowadzać badanie, 
✅ jakie są wymagania względem personelu,
✅ jaka jest procedura,
✅ jak interpretować wyniki,
✅ jak ten proces wyglądał u nas w firmie.

Badanie przeprowadzono w kooperacji z HMS.