21 marca 2024

P3: Wymagania antykorozyjne w kontekście spawalnictwa

Konstrukcje mostowe i te przeznaczone na rynek offshore wymagają od nas dużej dokładności wykonania spoin – zwykle w poziomie jakości B (wg EN ISO 5817). Jednak same wymagania spawalnicze to nie wszystko. 

Dla elementów, które będą pracować pod dużymi obciążeniami oraz w warunkach silnie korozyjnych, wymagane jest również zapewnienie odpowiedniego przygotowania powierzchni dla powłok antykorozyjnych. Z pomocą przychodzi nam norma EN ISO 8501-3, która wymaga aby zapobiegać niezgodnościom na:
→ spoinach, 
→ powierzchniach ciętych,
→ powierzchni stali.

Poziomy przygotowania powierzchni EN ISO 8501-3

W tym celu norma opracowała 3 poziomy jakości przygotowania powierzchni:
P1: Lekkie przygotowanie (minimalne wymagania)
P2: Dokładne przygotowanie 
P3: Bardzo dokładne przygotowanie

Na to uważamy przy wykonywaniu

Skupimy się na poziomie P3, ponieważ wyżej opisane projekty opierają się właśnie o te wymagania. 
❌ Powierzchnie wolne od odprysków, żużlu 
❌ Brak ostrych i głębokich podtopień
❌ Brak porów powierzchniowych na licu spoiny
❌ Brak kraterów na zakończeniu spoin
❌ Na materiały nie powinno być wżerów, zgorzeliny, nierówności, karbów, uszkodzeń materiału (wcięć od szlifierek) itp.

✅ Gładkie lico spoiny – łagodne przejścia między ściegami
✅ Krawędzie i narożniki zaokrąglone promieniem min. 2mm
✅ Materiał płaski, gładki, bez uszkodzeń

Przygotowaliśmy na ten temat specjalny film