ZAUFAJ SPECJALISTOM
Pomagamy realizować inwestycje terminowo i zgodnie z budżetem, zachowując pełną zgodność ze wszelkimi przepisami i normami jakości.

Gwarantujemy profesjonalny nadzór budowlany, dostosowany do Twoich potrzeb, który jest w stanie zapewnić powodzenie Twojej inwestycji. Nasz wysoko wykwalifikowany personel może skutecznie kontrolować i nadzorować każdy aspekt prac budowlanych. Podczas nadzoru budowlanego czuwamy m.in. nad jakością prac oraz zgodnością projektu ze sztuką budowlaną i zasadami bezpieczeństwa.

Wybierz fachowców z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej.

Od ponad 15 lat działamy w branży budowlanej. Specjalizujemy się w kompleksowej realizacji inwestycji z zakresu budownictwa infrastrukturalnego, kubaturowego i modułowego. W procesie realizacji inwestycji wykorzystujemy przede wszystkim własną wykwalifikowaną kadrę, w szczególnych przypadkach zlecamy wykonanie specjalistycznych prac sprawdzonym podwykonawcom. Zlecenia realizujemy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dzięki którym możemy skutecznie pełnić nadzór budowlany Twojej inwestycji.

Prowadząc nadzór budowlany, sprawujemy pieczę m.in. nad jakością wykonywanych prac budowlanych, stosowaniem odpowiednich technik i materiałów, a także przestrzeganiem zasad prawa budowlanego. Zlecając nadzór profesjonalnej firmie z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej, masz pewność, że Twoja inwestycja powstaje zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawnymi i zasadami bezpieczeństwa.
15+
Lat obecności na rynku
50+
Specjalistów w naszej firmie
200+
Zrealizowanych projektów
Wysoka jakość świadczonych usług
Dlaczego warto skorzystać z nadzoru budowlanego?

Zewnętrzna firma zajmująca się nadzorem budowlanym to przede wszystkim gwarancja zachowania terminowości prac budowlanych, zmniejszenie ryzyka technicznego oraz zapobieganie błędom budowlanym poprzez stały nadzór.

Jako niezależny zespół zewnętrznych konsultantów inżynieryjnych gwarantujemy zgodność wszystkich prac z określoną dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę. Dopilnujemy również, aby Twoja inwestycja była zgodna ze stosownymi wymogami prawa budowlanego, normami jakości i wytycznymi firm ubezpieczeniowych.

LUBIMY BUDOWAĆ
Przykładowe realizacje

Wytwarzamy i montujemy konstrukcje stalowe w szerokim spektrum obejmującym konstrukcje infrastrukturalne (mosty, kładki, wiadukty), konstrukcje z obszaru offshore’owego czy też stoczniowego, ale również z budownictwa kubaturowego, w tym ostatnio bardzo modnego – budownictwa modułowego.