13 marca 2024

Oczyszczenie materiału przed badaniami ultradźwiękowymi (UT)

Powierzchnia materiału (SWC) do badań ultradźwiękowych powinna być wolna od rdzy, odprysków, karbów, żużla i innych zanieczyszczeń. Umożliwia to prawidłowe przeprowadzenie tych badań.

EN ISO 17640 p.8

Minimalna szerokość badanego obszaru, to szerokość strefy wpływu ciepła (SWC), a jeśli nie można jej określić to min. 10 mm. Szerokość badanego obszaru pod badania ultradźwiękowe spoin.

[1] Rys 2. EN ISO 17640

Czy powinno się szlifować

Powierzchnia do badań powinna być oczyszczona, jednym ze sposobów jest szlifowanie.

Bibliografia

[1] EN ISO 17640:2018 Badania nieniszczące spoin – Badania ultradźwiękowe -Techniki, poziomy badania i ocena