21 marca 2024

Na czym polega RE-INSPEKCJA konstrukcji stalowych?

Re-inspekcja jest to bardzo ważny etap kontroli jakości naszych konstrukcji stalowych. Występuje on po zakończonym procesie produkcyjnym.

Na kontrolę jakości składają się między innymi:

– kontrola przy przyjęciu materiału na magazyn,
– kontrola w trakcie wytwarzania,
– kontrola wymiarowa, pomiary geodezyjne,
– badania nieniszczące, 
– niekiedy badania niszczące na dodatkowych płytach próbnych lub próby zginania kołków,
– kontrola wymiarowa i geodezyjna.

RE-INSPEKCJA

Następnie konstrukcja transportowana jest na zabezpieczenia antykorozyjne i wykonywany jest pierwszy etap śrutowania. Dzięki temu konstrukcja zostaje oczyszczona z zanieczyszczeń i lepiej widoczne są ewentualne niezgodności, czy uszkodzenia materiału, które wynikają z transportu. 

Następuje re-inspekcja, czyli wykonywane są ponownie badania wizualne zarówno spoin jak i materiału, a jeśli jest to konieczne to również następują poprawki. 
Po wykonanej pracy odbywa się ostateczna kontrola i odbiór.
Dopiero wtedy po zakończonym procesie konstrukcja zostaje zwolniona do prac antykorozyjnych.