FAQ
Najczęściej zadawane pytania

Oto kilka najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami, które powinny rozwiać Twoje wątpliwości

Czy lokalizacja budowy ma wpływ na cenę konstrukcji?

Lokalizacja budowy ma wpływ na cenę zlecenia, ze względu na koszty transportu na miejsce docelowego przeznaczenia. W zależności od gabarytów zleconej konstrukcji lub jej poszczególnych elementów wpływ na ostateczną cenę może być marginalny lub istotny w przypadku konstrukcji wielkogabarytowych. Oczywiście ważna jest też ostateczna lokalizacja i jej odległość od naszej wytwórni umiejscowionej w Gdyni.

Jakie dokumenty są niezbędne do przygotowania wyceny?

Do przeprowadzenia wyceny niezbędna jest dokumentacja techniczna. Im dokładniejsza będzie dokumentacja, tym bardziej precyzyjna będzie oferta.

Oczywiście dopuszczamy przesłanie rysunków ogólnych, czy też koncepcyjnych – współpracujemy z biurami projektowymi, i możemy przedstawić indywidualne rozwiązania, oczywiście wstępna oferta w takim przypadku będzie uogólniona i przedstawi rząd wielkości. Dalsze kroki projektowe czynione w uzgodnieniu z Klientem pozwolą uszczegóławiać ofertę.

Czy wycena jest płatna?

Zapraszamy do składania zapytań, wszystkie wyceny przygotowywane przez nas są bezpłatne. W przypadku zapytania koncepcyjnego, które wymaga przygotowania opracowania projektowego precyzującego wizję Klienta, są dwie opcje. Przygotowanie zgrubnej oferty pokazującej Klientowi rząd wielkości na podstawie warunków określonych przez nas w ofercie lub przygotowanie opracowania projektowego (odpłatnie – w zależności od szczegółowości opracowania), i na jego podstawie przygotowywana jest bezpłatna wycena realizacji.

Czy sprzedawane przez Państwa konstrukcje posiadają certyfikat?

Wszelkie konstrukcji wytworzone przez firmę Brechstal spełniają wymagania norm PN-EN 1090 oraz PN-EN ISO 3834 oraz są opatrzone znakiem CE.

Do konstrukcji tworzona jest pełna dokumentacja powykonawcza, zawierająca również atesty wszystkich materiałów użytych do jej wytworu.

Czy Państwa firma przyjmuje zlecenia indywidualne?

Jesteśmy otwarci na każdą wartościową dla obu stron współpracę – niezależnie czy jest to zapytanie od znaczących firm budowlanych, czy zlecenie Klienta indywidualnego.

Czy realizujecie zlecenia z całej Polski?

Realizujemy zlecenia z całej Polski oraz z zagranicy. Lokalizacja inwestycji nie ma znaczenia, wytwórnia jest dobrze skomunikowana z węzłami drogowymi, kolejowymi jak i Portem Morskim w Gdyni.

Jakiego typu konstrukcje wytwarzacie?

Firma Brechstal wytwarza wszelkiego typu konstrukcje stalowe. Specjalizujemy się w konstrukcjach infrastrukturalnych, takich jak mosty, kładki, wiadukty. Ponadto ściśle współpracujemy z firmami z branży stoczniowej i offshore. Nie są nam obce realizacje w budownictwie kubaturowym, czy też modułowym oraz inne nietypowe konstrukcje. Jednym słowem – podejmujemy się wykonanie każdego typu konstrukcji wykonanej ze stali, niezależnie czy jest to produkt wysokospecjalistyczny, czy proste zamówienie indywidualne.

Czy wykonujecie zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji?

W zależności od zakresu zlecenia, zabezpieczenie antykorozyjne może być po stronie firmy Brechstal. Współpracujemy ściśle z kilkoma malarniami oraz cynkowniami na terenie województwa pomorskiego, które posiadają ogromne doświadczenie i wszelkie uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

Jak zabezpieczanie konstrukcję na czas transportu?

Bierzemy odpowiedzialność za wyprodukowaną przez nas konstrukcję stalową do momentu przekazania jej Klientowi, czyli w zależności od warunków zlecenia:

  1. Odbiór własny Klienta – konstrukcję na czas transportu zabezpiecza Klient
  2. Dostawa po stronie Brechstal – zabezpieczamy konstrukcją na aucie w porozumieniu z przewoźnikiem, Klient przejmuję odpowiedzialność za konstrukcję w momencie jej podjęcia podczas rozładunku
  3. Montaż po stronie Brechstal –  odpowiadamy za konstrukcję do momentu jej wbudowania w miejscu docelowym, czyli także podczas transportu oraz rozładunku na budowie
ZAUFAJ SPECJALISTOM
W czym możemy Ci pomóc?

Naszą przewagą jest elastyczność i otwartość na każde zlecenie, niezależnie czy jest to obiekt mostowy, czy drobne zamówienie indywidualne. 

Wytwór konstrukcji stalowych
Od ponad 15 lat działamy jako producent konstrukcji stalowych, Konstrukcje wykonujemy na potrzeby własnych kompleksowych realizacji, jak również dla klientów zainteresowanych wyłącznie konstrukcją stalową.
ZOBACZ OFERTĘ
Montaż konstrukcji stalowych
Montaż konstrukcji stalowych w naszym wykonaniu to pełna koordynacja, bezpieczeństwo całego procesu oraz terminowość.
ZOBACZ OFERTĘ