EN 1090 i EN ISO 3834-2

Jesteśmy certyfikowanym wytwórcą konstrukcji stalowych zgodnie z normą EN 1090-1, EN 1090-2 w klasie wykonawczej EXC4 oraz spełniamy najwyższe wymagania w spawalnictwie wg EN ISO 3834-2. 

ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania naszą organizacją: 
→ ISO 9001 System Zarządzania Jakością
→ ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego 
→ ISO 45001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy