13 marca 2024 by Brechstal 0 Comments

Identyfikacja i identyfikowalność w Brechstal (EN 1090)

Na producentach konstrukcji stalowych spoczywa odpowiedzialność prowadzenia identyfikacji i identyfikowalności procesów.

Czym jest identyfikacja i identyfikowalność?

Identyfikacja i identyfikowalność dla producentów konstrukcji stalowych są kluczowymi elementami w branży budowlanej, zwłaszcza w przypadku dużych i złożonych struktur, takich jak mosty, wieże, hale przemysłowe czy budynki wielokondygnacyjne. Poniżej przedstawiam ich znaczenie oraz sposoby realizacji:

Identyfikacja

To proces przypisywania unikatowych oznaczeń lub numerów identyfikacyjnych do poszczególnych części konstrukcji stalowych. Obejmuje to zarówno identyfikację elementów konstrukcyjnych, takich jak bele, słupy czy dźwigary, jak i komponentów składowych, takich jak blachy, złączki czy śruby. Identyfikacja pozwala na jednoznaczną identyfikację każdej części konstrukcji, co jest niezwykle istotne podczas procesu montażu, inspekcji, konserwacji oraz ewentualnych napraw.

Identyfikowalność

Oznacza zdolność do śledzenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych w całym cyklu życia obiektu budowlanego, począwszy od produkcji, poprzez transport, montaż, eksploatację, aż do utylizacji. Identyfikowalność umożliwia określenie pochodzenia materiałów, monitorowanie jakości produkcji, zapewnienie zgodności z normami i przepisami oraz skuteczne zarządzanie ewentualnymi problemami jakościowymi lub awariami.

Realizacja identyfikacji i identyfikowalności w produkcji konstrukcji stalowych obejmuje kilka kluczowych kroków:

  • Oznaczanie elementów: Każdy element konstrukcyjny jest oznaczany unikatowym numerem lub kodem kreskowym, który jest nanoszony na powierzchnię elementu za pomocą trwałego znacznika, takiego jak grawerowanie, malowanie czy naklejanie etykiet. Oznaczenia są zazwyczaj zgodne z określonymi standardami branżowymi.
  • Dokumentacja techniczna: Producent konstrukcji stalowych prowadzi szczegółową dokumentację techniczną, która zawiera informacje dotyczące identyfikacji poszczególnych elementów, w tym ich specyfikacje techniczne, dane dotyczące materiałów, procedury produkcji, inspekcji jakościowej oraz wyniki badań laboratoryjnych.
  • Systemy informatyczne: Współczesne systemy informatyczne wspierają zarządzanie procesami identyfikacji i identyfikowalności poprzez gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych dotyczących produkcji, montażu, eksploatacji i konserwacji konstrukcji stalowych.

Dzięki skutecznemu wdrożeniu procesów identyfikacji i identyfikowalności producenci konstrukcji stalowych mogą zapewnić wysoką jakość swoich wyrobów, zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników oraz ułatwić zarządzanie obiektami budowlanymi na każdym etapie ich cyklu życia.

Identyfikacja i identyfikowalność w Brechstal

Proces identyfikacji i identyfikowalności jest dla nas w Brechstal szalenie istotny, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie zweryfikować etapy naszego procesu – od przyjęcia materiału na magazyn aż po przekazanie konstrukcji klientowi wraz z gotową dokumentacją powykonawczą.

Zobacz film odnośnie identyfikacji i identyfikowalności w naszej firmie, gdzie objaśniamy wymagania normy EN 1090-2 w kontekście wymagań klas wykonania EXC oraz nasze podejście do tego zagadnienia.

13 marca 2024 by Brechstal 0 Comments

Produkcja kładki rowerowej

Zobacz jak wyglądał 2-miesięczny proces wytwarzania kładki rowerowej. Kładka miała długość 29,4 metra i została zamontowana w Wejherowie (woj. pomorskie).

13 marca 2024 by Brechstal 0 Comments

Wytwarzanie konstrukcji mostowej – montaż ściany bocznej

#BRECHSTALinfo to cykl z aktualnościami w Brechstal, poznaj kulisy wytwarzania mostu, a dokładnie, jak wygląda montaż ściany bocznej do dolnego pasa mostu. 

Wielkogabarytowe konstrukcje, jakimi są między innymi mosty, w Brechstal wytwarzamy w kilku etapach.

Prefabrykacja

Jednym z nich jest prefabrykacja, na którą składają się procesy począwszy od cięcia elementów, przez obróbkę powierzchni łączonych, aż po spawanie “mniejszych części”. Jednak aby most miał swoją formę, ważnym elementem jest scalenie prefabrykowanych elementów, a w końcowym etapie montaż próbny sąsiadujących ze sobą sekcji mostu. 

Montaż gotowych elementów

W naszej firmie proces prefabrykacji jest oddzielony od procesu montażu gotowych elementów, dlatego po przygotowaniu komponentów są one transportowane do hali, której suwnice mają większy udźwig (120 ton) i następnie są łączone w jedną całość – dzięki czemu konstrukcja nabiera wygląd mostu.